משתמש באופנוע או הולך רגל ???
רוכב אופנוע נפגע בתאונת דרכים מרכב אחר כאשר הוא עומד לצידו של האופנוע - מיהו הגוף אשר צריך לפצות אותו על נזקי הגוף אשר נגרמים לו כתוצאה מהתאונה - חברת הביטוח של האופנוע או חברת הביטוח של הרכב?
      נזקים בתביעת רכוש - כיצד מוכיחים את הנזקים ?
כאשר רוכב אופנוע מעורב בתאונת דרכים נגרמים בדרך כלל נזקים נוספים מלבד הנזק לאופנוע - נזקים לאביזרים נלווים כגון קסדה, מעיל, כפפות, ועוד, ועל אדם אשר רוצה לתבוע נזקים כגון אלה בבית המשפט מוטלת החובה להוכיח אותם.
      השתתפות עצמית בביטוח חובה
כיום, ניתן להנפיק פוליסות ביטוח חובה עם השתתפות עצמית, וזאת לאור תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה) תשס"ח 2008.
המשמעות של פוליסה כזו היא שמקבלים הנחה בפרמיה של הביטוח (כ- 700 עד 800 ₪ לשנה) אולם במקרה של תאונה ותביעה בגין נזקי גוף יש השתתפות עצמית כדלקמן:
      האם ניתן לקבל פיצויים בגין נזקי גוף ללא ביטוח חובה?
על פי החוק במדינת ישראל על כל נוהג ברכב לרכוש ביטוח חובה המכסה את נהיגתו, ובמקרה של תאונה כל נפגע זכאי לתבוע את חברת הביטוח בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה. על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד") אין משמעות לאשמה וכל נפגע תובע את חברת הביטוח שלו, שביטחה את השימוש ברכב שבו הוא נהג.
      תשלום תכוף – מהו
אדם אשר נפגע בתאונת דרכים באורח קשה, ותביעתו עלולה להימשך זמן רב יכול, בהתקיימם של קריטריונים מסוימים, לבקש תשלום תכוף, שהינו תשלום על חשבון התביעה העיקרית. תשלום זה מטרתו לעזור לו להתקיים בחודשים שלאחר התאונה בהם הוא נמצא בחופשת מחלה ממושכת ולכן אינו עובד ואינו מקבל משכורת.
      קרנית – מהי ומה תפקידה
קרנית הינה קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר הוקמה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ותפקידה לפצות נפגעים בתאונת דרכים אשר אינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח, בד"כ במצבים שבהם המקרה הספציפי אינו מכוסה בפוליסה, בתנאים שנקבעו בחוק.
      בדיקת פוליגרף
הפעם בחרתי לעשות קצת סדר בשאלות הרבות שעולות בעקבות דרישות חברות הביטוח לעבור בדיקות פוליגרף, עוד בטרם דנים בשאלת הנזק, בנוגע לנסיבות בהן אירעה הפציעה
      מהו כתב קבלה ויתור ושחרור
בסיומה של כל תביעה בגין נזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה מתאונת דרכים, על הנפגע לחתום על הסכם אשר נקרא "כתב קבלה ויתור ושחרור" (להלן: "שטר סילוק") אשר הינו הסכם בין הנפגע לבין חברת הביטוח אשר מפצה אותו בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה.
      עקרון ייחוד העילה
מי הוא הגוף המפצה עבור נזק אשר נובע מרשלנות רפואית שהתרחשה במהלך הטיפול הרפואי שניתן לנפגע לאחר תאונת דרכים – האם חברת הביטוח המבטחת את הנפגע בביטוח חובה או שמא הרופא המתרשל ובית החולים בתביעת רשלנות?
      תביעת גוף מול תביעת רכוש

במקרה של תאונת דרכים, יש להפריד בין שתי תביעות שונות:

  1. תביעה בגין נזקי הגוף שנגרמו בעקבות התאונה – זוהי תביעה כנגד חברת הביטוח חובה.
  2. תביעה בגין נזקי הרכוש שנגרמו בעקבות התאונה – זוהי תביעה כנגד הצד האשם בתאונה או חברת הביטוח שלו.
      תאונה עצמית – איך מוכיחים?
כיום, הבדיקה הראשונה שעורכת חברת ביטוח כאשר היא מקבלת לידיה תיק של תאונת דרכים היא בדיקה של "נסיבות וחבות".
"נסיבות" – האם בכלל הייתה תאונה. חברת הביטוח לא מתעסקת בשאלה מי אשם בתאונה אולם היא צריכה להשתכנע שאכן היתה תאונת דרכים.
      תאונת עבודה מהי?

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"א – 1995 (להלן: "החוק") קובע כי "תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה תוך כדי עבודה ועקב עבודה אצל מעביד או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוק במשלח יד ועקב עיסוק במשלח יד".

      איך כותבים כתב תביעה בתביעות קטנות?

כאשר כתוצאה מתאונת דרכים נגרם נזק רכוש באשמתו של צד ג', והצד ג' מסרב לשלם את הנזקים, בין בעצמו ובין באמצעות חברת הביטוח שלו, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט על מנת שיחייב את הצד ג' לשלם את הנזקים להם גרם. במקרה בו סכום הנזקים אינו עולה על 32,700 ₪ (משתנה מדי תחילת שנה) מומלץ להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות משיקולים של זמן, עלויות ופשטות הדיון.